EU-förslag om ekodesign bra – men justeringar krävs

Estimated read time 1 min read

NYHETIdagEU-kommissionen har presenterat ett förslag för hållbara produkter, Ecodesign for Sustainable Product Regulation. Förslaget är i huvudsak bra, men har behov av justeringar och förtydliganden, menar Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicyer. Om förslaget blir verklighet kan små- och medelstora företag behöva stöd, betonar Svenskt Näringsliv.Den 30 mars presenterade EU-kommissionen det horisontella lagförslaget för hållbara produkter, Ecodesign for Sustainable Product Regulation, inom initiativet Sustainable Product Initative (SPI).

You May Also Like